s

Utvikling i gruppe med Annie

Vi jobber sammen i gruppe på minimum 4 personer, maksimum 8.
Der kan vi dele erfaringer og opplevelser, gjøre øvelser for å utvikle evnene
våre og ta opp tema som er aktuelle for deltagerne.

Annie leder gruppen, men det er viktig at dere deltar aktivt for at dere skal få best mulig utbytte av sesjonene.

Alle møtene foregår digitalt, så det spiller ingen rolle hvor i Norge du befinner deg. Vi avholder møter på Zoom.

Deltagerne må ha tilgang til mikrofon og kamera slik at alle er synlige og kan kommunisere med hverandre.

Hver pakke består av 5 gruppesesjoner og 1 veiledningssesjon en til en.Gruppesesjonene varer i 2 timer, veiledningssesjonen i 1 time.

Temaer som blir tatt opp er blant annet; Våre ulike klar-evner, Meditasjon, Mediumskap, Healing, Kort/pendel og andre hjelpemidler, den spirituelle utviklingsprosessen og hvordan implementere det spirituelle i hverdagen. Listen
er ikke utfyllende, det legges opp til at gruppen skal kunne komme med ønsker for
temaer som de ønsker å jobbe med.

Pris; 450,- for en gruppepakke. (5 gruppesesjoner samt 1 veiledningstime)

Oppstart; Første gruppesesjon 23. april 2021. Klokken 19.00 til 21.00. Deretter hver uke i 4 uker; 30.04, 07.05, 14.05, 21.05.

Påmelding; – direkte til Annie – annie@aktivsjel.no

Veiledningstimen avtales med den enkelte.

I en spirituell oppvåkning og utvikling så kan det være godt å få prate med noen som skjønner hva du går igjennom, noen man trygt kan dele opplevelser, spørsmål og tanker med. En som har erfaring med og kan veilede deg gjennom alle de fasene og usikkerheten et møte med den alternative verden kan by på.

Annie tilbyr veiledning en til en. Vi kan sammen finne ut hva som er din styrke og hva du trenger å fokusere på og jobbe mer med.

Du kan stille spørsmål om det som skjer rundt deg personlig, ta opp mer generelle temaer og få hjelp til praktiske øvelser for å styrke din kontakt med dine evner.