Personlig vibrasjon

“Frekvens” er et ord som blir kastet rundt ganske ofte i de åndelige og metafysiske samfunnene. Men, hva er frekvens?

Frekvens er sekvensen av vibrasjoner og svingninger målt over en bestemt tidsperiode (vanligvis ett sekund). På lekmannsspråk er det ganske enkelt – en gjentakende sekvens. Ta for eksempel et hjerterytme – den gjennomsnittlige hjertefrekvensen er 60-100 slag per minutt.

Vår personlige energisignatur har individuelle  sekvenser.

Når vi når en høy frekvens, tiltrekker vi oss mer positive følelser og opplevelser. Kjærlighet er for eksempel en veldig høyfrekvent følelse (se Map of Consciousness).

Når vi avgir en lav frekvens, slipper vi inn i et egobasert tankesett som kan tiltrekke negativitet, stress, angst og depresjon i vår opplevelse.

Alt brytes ned til energi! Kroppen i seg selv er sammensatt av forskjellige systemer, som består av organer og vev. Organene og vevene er laget av celler, som er laget av molekyler, som består av atomer. Atomer er laget av subatomære partikler som er laget av (du gjettet det) energi! Ideen om at “alt er energi” er langt fra en grunnløs påstand. Det er et vitenskapelig faktum.

Universet er upartisk – det dømmer ikke eller bestemmer hvem som skal straffes. Det svarer ganske enkelt på det vi gir ut og uttrykker av oss selv. Noen ganger faller vi inn i et tankesett som offer og tror at vi er kronisk uheldige, eller jobber gjennom akkumulert dårlig karma.

Imidlertid har dette ganske enkelt å gjøre med opplevelsene, situasjonene og menneskene vi tiltrekker oss, som en magnet, gjennom vår egen personlige energi vibrasjon. Heldigvis, gjennom tilstedeværelse og sterk intensjon, har vi kraften til å bringe inn positive opplevelser som lykke,  skjønnhet og andre gleder i livene våre.

Enhver flott prestasjon krever selvfølgelig kunnskap og informasjon, så det er viktig å lære om fenomenene som former vår eksistens.

Begrepene “frekvens” og “vibrasjon” brukes ofte om hverandre. Imidlertid er det et veldig viktig skille å gjøre her. Vi vet nå at frekvensen er syklusen av bølger som måles i en sekvens. Så tenk på vibrasjoner som sammentrekning av energien innenfor den frekvensen (svingning ville være utvidelsen av energien). Vibrasjonene per minutt utgjør for eksempel hele frekvenssekvensen.

For å svare på spørsmålet om hva som er frekvens? La oss bruke et ekte eksempel på frekvens ved å vurdere hvordan gitarstrenger avgir lyd.

De tykkere, større gitarstrengene beveger seg saktere, og har en lav frekvens når de plukkes, mens de tynnere strengene vibrerer med en høyere frekvens.

Når vibrasjonen øker blir materien lettere og lettere. Derfor, når vi vibrerer på en høy frekvens, kan kroppene våre bli lettere som et resultat. Energifrekvensmønstre påvirker selve materie rundt oss, øker bevisstheten vår og lar oss nå nivåer utenfor vår forståelse.

Vi definerer bokstavelig talt vår egen virkelighet med hver handling, tanke og ord. Tenk på faktum at vår fysiske verden består egentlig mer av energi enn av materie. Tenk deg det! Se på hånden din og tenk ideen om at det meste rundt den består av stortsett et tomrom, snarere enn materie.

Å forstå dette er nøkkelen til å innse at vi har makten til å gjøre radikale kvantitetsskift i livene våre. Å oppfatte alt som fast og materiell holder oss i den tredje dimensjonen, som er rik på regler og lover. Når vi beveger oss utenfor dette tankesettet, kan vi jobbe med tomrommet mellom materielle for å skape det vi ønsker. Vi er ikke tilfeldige observatører, men aktive.

Som observatør skaper du virkeligheten. Du har hele verden i hendene. Dette konseptet hjelper oss å ta ansvar for livene våre.

Energi må merkes og observeres fullstendig og er fullstendig integrert i vår bevissthet. Se deg rundt – hva ser du? Hvordan pynter du hjemmet ditt? Hvilken mat spiser du?Hvem forbinder du deg med? Se for deg å delta på et stort party. Hvem finner du deg selv henge med?

Utover fysisk tilvirkning som et vakkert ansikt eller innbydende kroppsspråk, blir du trukket til visse mennesker på grunn av følelsen du får fra dem. Dette er den magnetiske appellen vi føler når noen vibrerer med en lignende resonans som deg. Etter festen kan vi kanskje kommentere: “Jeg elsket stemningen hennes!”

Det er ofte vi bruker “Good vibes” når vi erkjenner en resonans, energisk forbindelse mellom oss selv og en annen person.

Hvor ofte uttaler du ordene “Jeg trenger” eller “Jeg har ikke” eller “Jeg vil ikke”, “Jeg aldri” eller “Jeg ønsker”? Alt vi tenker, uttaler viser seg å være en selvoppfyllende profeti. Hvis vi utbryter at vi “aldri får en pause”, vil vi aldri få ro, og når vi sier at vi “ikke kan få endene til å møtes”, vil vi ha det enda vanskeligere å få overflod inn i livene våre.

Alle disse aspektene er ledetråder som hjelper oss med å bestemme signaturfrekvensen vår og svare på spørsmålet, hva er frekvens? Foruten den vitenskapelige definisjonen, spiller frekvens en stor rolle i hverdagen vår ved å tiltrekke ting og opplevelser til vårt felt.

Når våre pulter er uoversiktlige, er frekvensen vår ofte rot.  Og uansett om vi er klar over det eller ikke, kan ordene vi velger gjenspeile vår indre tilstand og samtidig forme vår ytre verden. Vi føler energi hele tiden, men mange mennesker er rett og slett ikke følsomme nok til å identifisere de subtile nyansene. Energien er kraftfull, men unnvikende fordi vi ikke ser den. Men akkurat som den kraftige følelsen av kjærlighet, må det føles å bli opplevd.

Bruk den mantraen “Du er hva du tror” for å minne deg selv på at vi er mye mer enn det vi oppfatter med våre fem sanser.

Verden er mutbar, bøyer seg til vår vilje og beveger seg flytende rundt oss etter hvert frekvens som kommer fra oss selv. Når vi åpner øynene for universets  realiteter, vil vi aldri igjen være blinde for vårt sanne potensial og den kraftige innflytelsen vi  har på våre egne liv og på hele verden.