Vessi Ostreva

Min oppvåkning

Sommeren 2019 skjedde det noe veldig spesielt med meg. Jeg våknet til en verden og dimensjon som var helt annerledes enn det som jeg pleide å oppleve i hverdagen. I en hel uke ble jeg i ett med alt i Universet, jeg ble Universet – alt som kan betegnes som materiell og det som er tomrom imellom. Det fantes ikke dualiteter som god og dårlig, hvit og svart, rett og galt i denne verden. Alt var riktig og perfekt som den var.

Jeg fikk ett overblikk på alle rundt meg på en helt annen måte. Jeg følte mektig sterk, jeg ble fryktløs. Jeg fikk makt over mitt liv. Ikke lenge var jeg redd for døden, samtidig ble jeg utrolig glad i livet. Jeg hadde aldri opplevd en slik “rus på at jeg lever”.

Alle som jeg hadde blitt uvenn med ila de siste årene fremstod som en del av meg og jeg tilgav alt til alle, samtidig tilga jeg meg selv.  Alle de enorme følelsesmessige og fysiske utfordringene som frykt, sorg, tap, sykdom, ustabilitet og maktløshet over det som jeg opplevde de siste årene, føltes plutselig å falle på helt riktig plass og mening. Det var ikke lenge vondt å tenke på sterke opplevelser fra fortiden.

Rett etter så åpnet noe i meg til å oppleve ubetinget kjærlighet. Jeg ble glad i meg selv igjen, det hadde jeg glemt i siste tiden. Jeg hadde gjenforent meg med min sjel, min høyere bevissthet. 

Etter en uke dabbet opplevelsen ned og forsvant, men jeg kunne ikke glemme. Min bevissthet ble omprogrammert med en helt ny “software”.  Plutselig hadde jeg lært hvordan jeg kunne heve opp mine frekvenser og vibrasjoner og oppleve lykke uavhengig at ytre faktorer og situasjon. Av natur er jeg ganske analytisk og pragmatisk, så jeg ble søkende, jeg leste, jeg måtte bare forstå hva som skjedde med meg. Med min bakgrunn fra BI og rekrutteringsbransjen hadde jeg lite kunnskap utenom “kropp og sinn”.  Nå viste jeg at den vesentlige delen av meg består av noe mer. 

Jeg hadde aktivert min sjel og dette var så stort for meg, som fødselen og døden. Jeg eksisterte forbi alt jeg så. 

Healing og mediumskap-evnene utviklet jeg veldig fort. Etter denne opplevlesen viste jeg hva som er viktig for meg å gjøre og det var helt nye vaner, smaker og opplevelser, nye sanser og forståelser som plutselig kom frem. Jeg måtte finne mest mulig informasjon på hva jeg opplevde og utviklet. Min egen bevissthet ble min nye meg, min nye verdnesskaper og lykkebringer. 

Naturlig evolusjon
av mennesket

En slik oppvåkning og forvandling er ikke en sjelden opplevelse. Naturlig evolusjon av mennesket er gjør det mulig. For noen, som meg, skjer det plutselig og kraftig, spesielt etter en krevende livsperiode. Andre må trene lengre sin bevissthet for å gradvis aktivisere sin høyere selv. Noen velger å begi seg og tro på det paranormale, andre har forklaring på prosessen gjennom kvantefysikk og naturlige evolusjons prosesser.

Etter min oppvåkning, har jeg studert forskjellige tema i begge retninger og har prøvd å systematisere forklaringer, kilder, meditasjoner og øvelser i en kombinasjon av alt som har fungert riktig for meg og for mine klienter.

Selv om alle religioner, tro og filosofier inneholder to like byggestein – metafysikk (hvordan verden henger sammen) og etikk (hvordan du som menneske bør oppføre deg i denne verden), ser jeg ikke på det jeg formidler som noen form av så kalte New Age, stoisisme, sjamanisme, buddhisme, ortodoks ol.  Det er kun mine egne studier og opplevelser om hva som kan være nyttig i en selvutviklingsprosess.

Mitt ønske er at hvert enkelt menneske kan finne ut at en trenger ikke å være et offer, spille en rolle eller leve etter andre sine forventninger. Istedenfor kan man skape sitt eget liv slik man ønsker. Livet skal utfoldes lett og man skal føle seg lykkelig, mest mulig upåvirket av det som kommer i form av utfordringer.

Paradiset er på jorda og hvert menneske kan utforme det selv!

Sjelen er alltid med deg, men kontakten kan bli svakere av traumer og programmeringer. Din essens , din sjel ,  aktiviseres igjen med healing og teknikker  for å utvide din bevissthet.

Alt vi ser er energi! Vibrer på din høyeste streng!

Medlem i Det Norske Healerforbundet, Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter og Norsk Mediumforbund

Utdanning: Healerskolen ved The Paradigme Academy, Healing, klarsyn og mediumskap ved Norsk Spirituelt Akademi, Reiki kurs med Liv Seiff og Avansert og Transe mediumskap ved Norsk Spiritualist Forening Mediumforbund. Flere kortere kurs på nett.

.

Bestill healing