Stimulering av immunforsvaret

Legg deg ned eller sitte behagelig. Bruk gjerne headset. Pass på at du er uforstyrret den kommende timen.

Trykk på bildet ovenfor for å starte meditasjonen.

God bedring!