Åndelig oppvåkning

Når en person, som praktiserer åndelighet, erverver en mental tilstand der de forblir fullstendig sjelsbevisst, sies den personen å ha opplevd “åndelig oppvåkning” – Awakening.  Derfor refererer åndelig oppvåkning til et dynamisk bevissthetsskifte og en verdsettelse av virkeligheten som tidligere hadde vært urealisert.

En slik opplevelse er erkjennelse av enhet med hele eksistensen. Man får et kjernebudskap etter å ha innsett at den absolutte sannheten er utenfor alle menneskers konsepter og oppfatninger. Under alle tilsynelatende forskjeller ligger en grunnleggende enhet.

For noen, som i mitt tilfelle, skjer åndelig oppvåkning plutselig og kraftig, men for de fleste er dette en lang og lærerik vei. Uansett hvordan du opplever det på din livs vei, er åndelig vekst en uendelig prosess.

Vi forblir kroppsbevisste mesteparten av tiden, selv når vi har begynt den åndelige reisen. Med vår beste innsats kan vi bli sjelsbevisste i korte perioder. Men gradvis, med trening, kan vi forbli sjelsbevisste i lengre og lengre perioder.

Jeg har i senere tid lest om psykedelika og at det er flere som søker åndelig oppvåkning gjennom slike midler.  Selv om ikke selv erfart disse, fraråder jeg dere om å prøve. Jeg understreker at denne prosessen er individuell og på ingen måte kan fremskrives med kjemisk stimulering av hjernen.

En åndelig våken person identifiserer seg ikke lenge med sitt ego, eller blir bevisst når man opererer fra ens ego eller fra sjelen. En slik person opplever ingen dualitet, dvs. lykke eller ulykkelighet, glede eller smerte, gevinst eller tap og anerkjennelse eller ignorering; noe som betyr at personen er utstyrt til å møte forskjellige situasjoner. Til tross for at man opplever sterke følelser, blir man ikke påvirket av dem, siden man er fylt med kjærlighet, vennlighet og medfølelse for hele menneskeheten.

Åndelig oppvåkning er en tidkrevende prosess, og det er grunnen til at mange gir opp det. Nedenfor er noen av ferdighetene som må utvikles i prosessen med åndelig oppvåkning.

Observer i stillhet

Stillhet  (sinn stillhet) over en periode vil gi oss mental styrke til å redusere antall tanker produsert av sinnet. Lær å meditere og la de andre prate mer.

Vær ikke-dømmende

Vi dømmer stort sett mennesker, ting, hendelser eller situasjoner i forhold til standard rammer som er godt etablert i vårt underbevissthet som et resultat av tidligere erfaringer og oppvekst. På grunn av disse sammenligningene er det mye intern dialog i hodet vårt, som kommer til uttrykk som synspunkter, meninger og perspektiver.

Dette forårsaker mye stress og unødvendig lidelse hos oss når det vi bedømmer ikke måler seg godt i forhold til våre mål. Hvis vi slutter å være fordømmende, vil vi kunne redusere den interne dialogen i hodet.

Gi og motta

Det er en universell lov – det vi gir til andre vil komme tilbake til oss. For eksempel, hvis vi gir andre kjærlighet, vil vi også motta den; hvis vi gir andre lykke, vil vi også motta den. Så la oss gi mer av det vi mangler, slik at vi får det mer tilbake. Å gi og motta forbinder oss selv med andres selv, noe som betyr at vi kobler oss til det kosmiske guddommelige riket.

Meditere

Når vi regelmessig mediterer kobler vi oss til det underbevisstheten som gir oss tilgang til alt kunnskap og læring som vi har vært bort i.

Åndelig vekst er en uendelig prosess

Mennesker som er åndelig oppvåken/awaken tror alltid  på at det som skjer i livet er deres ønske og skjer til det beste for dem. Prosessen med åndelig vekst er uendelig og fortsetter til og med etter oppnåelsen av åndelig oppvåkning.