Mediumskap

Mediumskap kan defineres som prosessen der et menneske, kjent som medium eller kanal, brukes av en eller flere åndspersonligheter/energier med formålet å presentere informasjon, verifiserbar eller på annen måte kjent for den som skal få budskapet.
Dette er på en måte samarbeid mellom menneskelige og åndelige plan.
Mediumskap er et felt som bekrefter at vi dør ikke fullstendig etter at kroppen forlater oss.

Mediumskap utført av en som har utviklet denne evnen og som følger et etisk sett av regler over  budskap og mottager, regnes som en healing metode.