Spirituell oppvåkning vs ekstra sensoriske evner opptrening

Jeg møter noen gang skepsis, når jeg forteller til venner, bekjente og nye folk at jeg har startet med healing. Dette kanskje pga av min tidligere bakgrunn, eller pga manglende kunnskap fra deres side. Jeg føler det høres nesten useriøst for noen at jeg har valgt å drive med healing. Dette er selvsagt helt greit for meg og ødelegger på ingen måte vårt forhold da jeg vet at det er ingenting spesielt eller feil med meg, jeg er bare menneske.

Når jeg startet Aktiv sjel, hadde jeg ikke bare business i hodet. Jeg ønsket å bidra til forståelse og mer opplysning om vår spirituelle siden. Dette er ikke noe bare de utvalgte har. Denne siden har alle mennesker. Og det er ikke noe spesielt eller skummelt, men en helt naturlig del av menneskets evolusjon som har foregått i hele homo sapiens perioden og sikkert lengre før.

Jeg tror gjennom historien, religioner og menneskets ego utvikling m.m., den spirituelle i oss er blitt lengre undertrykket og stigmatisert. Religioner kom til både hjelp og pest for menneskeheten. Alle de hadde en eller flere profeter, hellige ånd, guruer o.l. som egentlig har vært mennesker som har fått spirituell oppvåkning.

Jeg har funnet en godt beskrevet og oppriktig fremlagt forklaring om spirituell oppvåkning  fra Scott Jeffrey. Han forklarer  spirituell oppvåkning versus ekstra sensoriske evner opptrening som to forskjellige begreper, selv om ofte går det sammen.

Opptrening av psykiske ekstra sensoriske evner relaterer seg til aktivering av pineal gland/kjertelen. Med den åpner du deg for andre dimensjoner av virkeligheten utover dette begrensede tredimensjonale området rom og tid. Klarsyn, medium, healing er typiske i denne prosessen. Alle vi innehar disse evner og de kan utvikles.

Åndelig oppvåkning, derimot, innebærer å åpne hjertesenteret og oppleve ubetinget kjærlighet og koble seg til universet. Det er en prosess som er nærmere knyttet til ens psykologi, den emosjonelle kroppen og sjelen. Det er denne prosessen som kan komme plutselig, og som jeg har erfart.

Åndelig oppvåkning er da en oppvåkning av en virkelighets dimensjon utover egoets begrensninger. Egoet er vår eksklusive følelse av meg selv eller “jeg”. Denne oppvåkningen skjer når egoet av en eller annen grunn slipper tak slik at det kan oppstå kontakt eller aktivering av et høyere selv eller en ånd. Det som jeg kaller “aktivisert sjel”:

Vi er mer arketyper enn mennesker. Det vil si at egoet stort sett er en samling av arketyper, programmer eller angitte mønstre for oppførsel. Alt det vi lærer og samler fra vårt miljø siden fødselen.

Åndelig oppvåkning innebærer gjenforening med din egen sjel, eller det Jung kalte Selvet. Og det er denne åndelig eller sjels gjenkomst som gjør oss virkelig humane. Dette er en veldig sensorisk, men også fysisk opplevelse.  Og dette kan oppleves av alle mennesker. Det er ikke nødvendig at en spiser spesielt, er åndelig, troende, lever på spesiell måte eller har brukt en formue på selvutvikling. Det kommer til deg når du er klar, uten at du vet hva du har gjort for å gjøre deg klar.

Det er flere og flere folk som opplever dette. Jeg selv har truffet foreløpig to til som har opplevd en slik åndelig oppvåkning og jeg ønsker meg gjerne kontakt med flere.