Every next level of your life will demand a different you.

Pandemien har utløst kraftige tiltak og reaksjoner som har påvirket hver av oss på flere baner. Både emosjonelt, fysisk og økonomisk.

Den har påvirket vår fremtidsutsikt i form av usikkerhet eller redsel om å miste noen eller flere innen rimelig snar tid.

Det er ikke sikkert at alle har tatt til seg at vi har våknet til en helt ny situasjon som vil kreve mye mer fra hver av oss. Konsekvensene av denne pandemien vil strekke seg over veldig lang tid og vil påvirke absolutt alle og enhver av oss.

En slik situasjon kan vekke en uheldig prosess i oss:

  1. Panikk, redsel, desperasjon for at det ikke finnes kur eller usikkerhet iht. jobb og økonomi, lammelse for initiativ osv. er nyanser av følelser som kan inntreffe når «det umulige» har skjedd.
  2. Den kritiske tiden rett etter dreier det seg om du gjør tankene til en vane og fortsetter å tenke kun «det verst tenkelige» skjer. Gang på gang og dag etter dag.
  3. Innen en uke har du skapt deg ett negativ mønster og tankefelt. Et lite spell som du begynner å gjenta automatisk, uten å forstå at denne er egentlig ikke reel.
  4. All informasjon som kommer ut av media bekrefter din usikkerhet enda mer og forvandler den til nesten selvprofeti.
  5. Og dersom du ikke er oppmerksom på «tankenes felle» kan du fort starte et «offer tankemønster». Det eneste bidraget av en slik type tenkning er å gjøre ting fra vond til verre.

Healing gir en mulighet til å kortslutte denne prosessen og å få deg til å starte og heller tenke proaktivt og gjøre det beste ut av situasjonen. I hver realitet finnes det uttalelige muligheter for utvikling og retning.

Healing kan øke ditt immunforsvar ved å omprogrammere din energiske utstråling. Det er ingen hemmelighet at stress og bekymringer leder til svekket immunforsvar. Uansett alder og risikogruppe, vil frykt spille en viss rolle i hvordan sykdomsbilde og symptomer utvikler seg. Fjernhealing (ikke nødvendig å komme til meg) fungerer like bra som ved fysisk kontakt.

Jeg oppfordrer folk til å ta en healing seanse for å kunne få litt påfyll på energi og for å komme over denne vanskeligste tiden hvor usikkerheten er størst.

Jeg gjør dette som et bidrag til at flere skulle ønske seg å prøve healing. Det er viktig at flest får healing mot usikkerheten som en føler i dag iht egen eller andres liv og helse og evt. livsutfordringer skapt av pandemien.