Mantra, bønn, affirmasjon og bevissthetstilstand

Mantra er ord, setning, lyd som du tenker eller sier gjentatte ganger over tid. Ordet mantra består av to ord: «man» som betyr bevissthet og «tra» som betyr redskap. Så målet til mantra er å endre bevisstheten.

Vi skaper vår verden med ord vi sier, tankene vi tenker og følelsene vi erfarer. Alt er energi og energi vibrerer. Dersom det er vanskelige eller for lange mantra, finnes det musikk med mantra som man kan høre og meditere på. Effekten på ditt underbeviste er det samme. På Spotify kan man søke på «Har har har gobinday» list eller «Mantras» f.eks.

Man kan også spille mantramusikk hjemme for å «rense». Som sagt tidligere, lyd er vibrasjon og det er nettopp det som er virkningen av mantra – forandre på vibrasjonene eller energien.

Man kan ha negativt virkning på mantra også – dersom man gjenta en ting med negativ mening. Nedsnakking, mistro kan man senke sine vibrasjoner. Derfor mener jeg at det er viktig å ha kunnskap om hva man gjentar uttalelige ganger i seg selv og til seg selv.

Det er mange som ikke liker mantra musikk. Det er noe med deres egen vibrasjonsnivå. Det er som å skrive til et barn som ikke kan lese. Det treffer ikke.

For en stund tilbake tok jeg kurs i Transcendental meditasjon. Denne type meditasjon er en mantrameditasjon. Hvor man skal gjenta et tildelt ord uten at man vet meningen til denne. Det virker litt hemmelighetsfull og lite mening å gjenta noe man ikke forstår, men til syvende og sist så ligger alle mantra til TM på nettet, tilgjengelig for alle. Så ingen så stor hemmelighet med dem.

Jeg mener man bør velge sitt eget mantra. Eventuelt lage sitt eget. Virkningen da er større iom man bevisst velger hva man vil forandre i sin bevissthet.

Jeg har undersøkt videre forskjellige mantra som folk finner virksomt. Man kan velge det som taller mest for en og øve 10 – 20 min x 1-2 ganger om dagen. Starte med å gjenta høyt mantraet og sakte med lavere stemme, og til slutt gjenta i seg selv ordene. Man skal ikke anstrenge eller prøve å stenge ut tanker. Bare tenk mantra så fort du husker at du meditere med mantra.

Hvis man setter seg litt i hva de forskjellige ord betyr, vil man egentlig få kompetanse til å lage et eget mantra selv. Et mantra man liker, forstår, ønsker, hat tillitt til og tror på.

Her er et lite utvalg av mantra med oversettelse på engelsk:

Mantra med 4 Har.

Det fester bevisstheten i velstand og gir kraft til å bryte fortidens barrierer. Det forandrer frykt til besluttsomhet og påkaller veiledning. Alle krefter kommer til å tjene ditt sanne formål. Mange bruker Har har har har Gobinday for å få velstand og penger.

Har Har Har Har Gobinday                           God the One who sustains us
Har Har Har Har Mukanday                         God the One who liberates us
Har Har Har Har Udaray                               God the One who uplifts us
Har Har Har Har Aparay                               God the One who is Infinite
Har Har Har Har Hariang                             God the One who does everything
Har Har Har Har Kariang                              God the One for whom grace is done
Har Har Har Har Nirnamay                          God the One who is nameless and desireless
Har Har Har Har Akamay                              God the One who is all by itself

Om mani padme hum

Om – vil hjelpe deg å nå ditt beste i utøvelse av generøsitet
Ma – vil hjelpe deg å nå din beste etikk
Ni – vil hjelpe deg å nå din beste toleranse og tålmodighet
Pa – vil hjelpe deg å nå din beste utholdenhet
Me – vil hjelpe deg å nå din beste konsentrasjon
Hum – vil hjelpe deg å nå ditt beste i utøvelsen av visdom

Andre mantra:

Sat Nam   – Sannhet er mitt navn, å komme til kjernen av deg selv, ta bort falskhet, å finne svar.

Sat, Chit, Ananda – Sannhet, bevissthet, lykksalighet. For å oppleve åndelighet, opplevelsen av guddommelighet og universets mysterier. Du kan også bruke bare hver av disse ordene separat.

Om gam Ganesha – Måtte den lykkebringende elefantguden Ganesha velsigne deg. Fjerner hindringer; bringer lykke og en god start.

Kama Deva Gayatri- Påkaller gudene Kama og Gayatri, som står for kjærlighet og parforhold. Brukes til å finne kjærlighet, nærhet og riktig person å dele livet med.

Ohm Shanti Shanti – Fred i alt, roer ned tanker og vrangforestillinger, demper indre konflikter, finner fred.

Ong namo gurudev namo – Jeg bøyer meg for det uendeliges skapende energi av alt som er. Vekker kreativitet og skaperkraft.

Neti, neti – Ikke dette, ikke dette. Gjør om på ting du angrer på, endrer situasjonen til noe annet enn den er nå. Det anbefales å følge en runde Neti, neti med en runde med et annet mantra for hva du ønsker i stedet.

Mantra er ikke bare utbredd i østlige religioner. I kristendommen er det også mantra. De er ofte setninger i kristen bønn som gjentas.

1. Jesus

Ett ord med to stavelser pakket inn i hellighet – Jesus. Den som påkaller Herrens navn blir frelst. Vil du oppleve din frelse i meditasjon, kall på Herrens navn!

2. Yaweh

Dette er den første og originale bibelske mantraen som folk pleide å påkalle Gud sin skaper. Hvis du gjentar denne mantraen lydløs, prøv å mentalt si “Yah” på innpust, og “weh” på utpust. Det vil rydde tankene dine og få fred.

  1. Herre ha nåde

Denne frasen brukes tolv ganger i Det nye testamentet, ingen mer gripende enn Lukas 18: 10-14. I denne historien trekker Jesus fram det faktum at en ydmyk person som ber om nåde er rettferdiggjort, og ikke en religiøs person. Den rette måten å si denne bønnen er, “Herre Jesus Kristus, Guds sønn, vær barmhjertig med meg som en synder.” Dette er ikke den korteste bønnen på listen vår, men den vil definitivt deaktivere monkey mind og legge til rette for at Guds kjærlighet og barmhjertighet blir opphøyet.

  1. Herre min Jesus kom

Ved å gjenta denne mantraen gjentar du Paulus og Johannes ord. “Lord Jesus, kom” er en favoritt blant noen i den katolske troen. For å si det på riktig arameisk språk, vil man si “maranatha”. Alternativt kan man si: “Vår herre har kommet”

  1. Herre min Jesus hjelpe meg

Siden St. Benedict Salme 69: 2 “O Gud kom til min hjelp, O Herre skynder meg og hjelpe meg” har vært en gammel favoritt, men med mange ord og stavelser begrenset vi den til sin minimale form, “Herre min Jesus, hjelpe meg”.

Affirmasjon – det moderne mantra

Psykologer, spiritualister og ateister bruker ikke ordet mantra, men affirmasjon. Affirmasjoner kan gjøres stille, sies høyt, skrives ned, synges eller chantes. Den skal alltid ha positiv beskjed i seg og som mantra, skal den påvirket livet til utøveren i en positiv retning.

Det tar 6 uker å lage en vane i kroppen og derfor anbefales det at man hører på eller gjentar affirmasjoner i min. 6 uker regelmessig.

Flere gode eksempler på affirmasjoner på engelsk kan du høre her:

https://www.youtube.com/watch?v=v5GynqbjYcw

https://www.youtube.com/watch?v=H-y7a4YXLWQ

https://www.youtube.com/watch?v=sspfv3hlD6I

https://www.youtube.com/watch?v=5RPxim_FEQ4

Du kan lese litt mer her: https://utforsksinnet.no/5-meditasjonsmantraer-du-kan-prove/