Kristus bevissthet er ikke en religion

Kristus bevissthet er en bevissthet om «høyere selv» som en del av et universelt system. Selv om det kan tolkes på en rekke måter, en felles forståelse er at Kristusbevissthet er tilstanden av bevissthet der en person har funnet selvrealisering og enhet med Gud eller det guddommelige.

Den ble oppkalt etter den åndelige høyden Jesus oppnådde i løpet av sitt jordiske liv, og er symbolsk for den opplysningen som åndelige mestere oppnådde etter en periode med lidelse.

Kristus bevissthet ble en symbolsk guide til de som lider på veien til å oppdage deres sanne natur og høyere selv.

Som sådan er Kristus bevissthet tilgjengelig for alle som søker bevissthet og åndelig oppvåkning, uavhengig av deres personlige religiøse overholdelse.

Kjælebarn har mange navn.

Enlightenment, opplysning, sjelsmøte eller høyere selv, høyere bevissthet, kosmisk bevissthet, oneness osv. kan også brukes som et synonym for det hinduistiske begrepet samadhi, budistiske – nirvana, eller dyp åndelig lykke.

Når vi søker Kristus bevissthet, er ideen å overskride den fysiske eksistensen og oppleve sin egen guddommeliget og gud lignende natur. Det er en vei med kjærlighet, fred, harmoni og lykke, som fører til en forståelse av den allesteds nærværende høyere kraft som forbinder alle vesener i universet og skaper universet.

Alt som et individ trenger for å oppleve Kristus bevissthet, er viljen og evnen til å motta den, et åpent sinn og dedikasjon til enhver åndelig praksis. Dette kan være så enkelt som å følge en ny måte å bevisst tenke for å bli en mer medfølende, tålmodig eller tolerant person. Måtene man oppnår dette på, er ikke viktig for å nå Kristusbevissthet.

Når menneskesinnet gjenkjenner det guddommelige innenfor, har Kristusbevissthet en tendens til å våkne gradvis. Det kan sees på som å ha funnet sannheten, eller en gjenoppdagelse av ens tilknytning til deres innerste åndelige vesen.

Som sådan er det en tilstand av stor emosjonell modenhet og intellektuell utvikling, ofte beskrevet som en gledelig og befriende opplevelse. Når tilliten til en høyere makt begynner å blomstre, kan man begynne å oppnå større nivåer av åndelig utvikling og leve et mer lykkelig liv.

De forskjellige nivå i bevissthet kan man referere også til forskjellige emosjoner og verdenssyn. Se på følegende artikkel om bevissthet. 

Et av de viktigste emosjoner er ubetinget kjærlighet. Dette er ikke det samme som kjærligheten vi opplever i hverdagen. Det er en modus og måte å leve på uten en dråpe av bedømmelse eller dualitet. Dette krever en total tilgivelse til en selv og alle.

Det er sannsynlig en eller flere internkonflikter langs veien til Kristusbevissthet, men denne typen lidelse er nødvendig for å rydde opp i tradisjonelle tenkemåte og gamle programmeringer. I moderne språk brukes det begrepet «shadow work».

Jesus blir brukt som et eksempel for de som følger denne veien fordi han legemliggjør forestillingen om at alle vesener er ett med det guddommelige. Å oppnå Kristus bevissthet er å anerkjenne fødselsretten som et Guds barn, akkurat som Jesus.

God Påske!