Map of Consciousness

Map of Consciousness

Hva er dr Hawkins ‘kart over bevisstheten»?

I siste halvdel av 1900-tallet begynte en meget vellykket psykiater, David R. Hawkins, M.D. PhD., etter å ha behandlet tusenvis av pasienter, å se felles trekk i tenking, følelser og handling.

Han innså at menneskets utfordringer og fremskritt avhenger av deres bevissthetsnivå.

I sin bok ‘Power Versus Force’ i New York Times (1995), skisserte han en skala som måler nivåer av bevissthet, kalt «Hawkins Map of Consciousness». Hawkins brukte sammen med en gruppe forskere mer enn tjuefem år kinesiologi for å måle bevissthetsnivået i alt de kunne forestille seg: mennesker, bøker, musikk, arrangementer, land, lokasjoner.

Hawkins dokumenterte disse bevissthetsnivåene i en skala fra 1 til 1 000. På denne skalaen 200 er nivået hvor vi begynner å tilføre energi til alt rundt oss. Under 200 er vi nettoforbrukere av energi.

Noen få av disse nivåene er konkretisert i følelser. Skam, som vibrerer på 20, Frykt er 100, Mot er 200, Aksept er 350 og Kjærlighet er 500. Opplystnivåer varierer fra 600 til 1000.

I dag buker titusenvis av studenter og utøvere i flere fagfelt Hawkins Map of Consciousness for å måle og utføre endring i livskvalitet og personlig utvikling.

Jeg personlig tror at % av verdens populasjon som er i de øverste 4 nivåer, er  betydelig større enn 4%.

Ta gjerne en titt og reflekter på hvilke nivå vibrerer du og hvilket ønsker du å være på.