Utvidet bevissthet

Åndelig oppvåkning kan forklares som et dynamisk bevissthetsskifte....